Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben kuponnal is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

Kereskedő és a vásárló között jelen weboldalon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a weboldalon leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

A weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt szolgáltatásokkal, termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért.

A megrendelést Kereskedő a weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adott meg.

Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt szolgáltatásokkal termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért.

A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Az Egészségkupon Kft  jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon “Egészségkupon” néven is szerepelhetnek.

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

a 45/2014(II.26.) “a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről”

szóló Kormányrendelet szerint

Weboldal szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:

  • Cég: Egészségkupon Kft.
  • Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.
  • Adószám: 26600019-2-42
  • Email: info@egeszsegkupon.hu
  • Telefon: 06707753301
  • Cégjegyzékszám: 01 09 334332

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel.

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése Ft pénznemben történik.

A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott termék megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott árucikk bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára.

Fizetési lehetőségek:

1. Előreutalással

2. Bankkártyás fizetéssel online

3. Banki befizetés

WEBOLDAL ÉS REGISZTRÁCIÓ

Weboldalon regisztráció után vásárolhat.

A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni.

A fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

MEGRENDELÉS

A megvásárolható termékek és szolgáltatások mellett található a “Kosárba” gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket.

A megrendelés elküldése

Továbblépve összesítőben, a Weboldal felsorolja a rendelt szolgáltatásokat és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz.

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát ellenőrizte, jelölje be az “ÁSZF elfogadása” négyzetet  “MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra klikkeljen. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a “MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra kattintva, a weboldalon leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló a “MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.

A rendeléséről visszaigazolást kap e-mailben a kuponnal együtt.

A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést és rendezte annak összegét, 48 órán belül megkapja a kupont.

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a kupont ellenőrizze a SPAM – levélszemét – mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben.

VÉTELÁR

Termékeink, szolgáltatásaink vételára mindig a kiválasztott termék és szolgáltatás mellett feltüntetett összeg,  az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhető termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja, de a módosítás a már megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSOK

A termékeknél, szolgáltatásoknál megjelenített képek nagy része illusztráció, amennyiben egy szolgáltatásról több információt szeretne kapni vegye fel a szolgáltatóval a kapcsolatot.

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben jelentheti be.

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt  a díjak visszafizetésére.

Elállás esetén a Vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az elállás email formájában történő (írásbeli) bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

KUPONOK BEVÁLTÁSA

– Egy rendelés leadása esetén csak egy kupon váltható be egyszerre.

-Több személy részére is vásárolható kupon, fogorvosi szakellátás esetén érdeklődjön a szolgáltatónál hány kupont fogadnak el kezelésenként.

– A kapott kuponok érvényessége kiállítástól számított egy hónap.

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Kuponok beváltásának korlátozása: egy kupont egy vásárlás alkalmával lehet csak felhasználni. Amennyiben egy személy, egy kupont több vásárláshoz használ fel, abban az esetben a szolgáltató jogkörébe tartozik, hogy fenntartja-e a megrendelést. Ezt a jogkört átvételig érvényesíti a szolgáltató, amennyiben átadásra került a vásárlónak a rendelése, ez esetben a szolgáltató az érvényesített kedvezményt már nem követelheti vissza.

Weboldal tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

Egészségkupon Kft.

Postacím:1068 Bp, Király u. 80.    Cégjegyzékszám: 01-09-334332

Adószám:26600019-2-42

Telefonos nyitvatartás: 10.00-17.00

Email:egeszsegkuponkft2018@gmail.com

Telefon: +36707753301

Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza “Egészségkupon Kft.”-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

vásárlás során megadott adatokat a “Egészségkupon Kft.”-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

A vásárlók email címeit a “Egészségkupon Kft.” harmadik félnek marketing tevékenysége céljából sem adja át.

A nyilvántartott adatokhoz csak a “Egészségkupon Kft.” és felelős munkatársai férhetnek hozzá.

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága) előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését webtárhely-szolgáltatóként a Webtag Online Kft.  üzemelteti.

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

Adatvédelmi azonosítóink: Kikértem

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását – a kötelező adatkezelés kivételével.

Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257